<<14ο TRAIL RIDE & EXPERIENCE TROPHY>> Α.Λ.Μ.Α. 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Post Reply
pc4x4n
Posts: 573
Joined: Thu Jun 18, 2009 00:26

<<14ο TRAIL RIDE & EXPERIENCE TROPHY>> Α.Λ.Μ.Α. 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Post by pc4x4n »

14o TRAIL RIDE 4X4 & EXPERIENCE TROPHY 30-31/10/2021
Η Α.Λ.Μ.Α. 4Χ4 Ναυπλίου διοργανώνει σε συνεργασία με την Λ.Α. Σπάρτης, τον Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. του Δήμου Ναυπλίου και τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Σπάρτης το <<14o TRAIL RIDE 4X4 & EXPERIENCE TROPHY>> , αγώνα Regularity, πλοήγησης, περιπέτειας, αντοχής του Πανελληνίου Κυπέλλου Trail Ride 4X4 2021 της Ο.Μ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Πρόκειται για διήμερο αγώνα περιπέτειας off road που δίνατε να συμμετέχουν οχήματα 4X4 ή τύπου Crossover με συνολικό μήκος απλών και ειδικών διαδρομών 370 χλμ (+-10%) ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.
Θα υπάρχει η δυνατότητα στα πληρώματα που δεν μπορούν να συμμετέχουν και στα 2 σκέλη, να αγωνιστούν μόνο στο 2ο σκέλος στις 31/10 με ξεχωριστή κατάταξη.
Η διαδρομή κινείται κατά 20% σε άσφαλτο, 80% σε βατούς χωματόδρομους και σε αρκετές περιπτώσεις σε δύσβατους και εκτός δρόμου. Η επιτυχία των πληρωμάτων δεν θα στηριχθεί στην ταχύτητα αλλά στην καλή πλοήγηση και στην ακρίβεια τήρησης των ζητουμένων ΜΩΤ.
Ο αγώνας αποτελείται από 2 σκέλη: το 1ο σκέλος 30/10 με εκκίνηση από το Ναύπλιο στις 14:30, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 απλές διαδρομές και εντός των απλών διαδρομών να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 6 ειδικές διαδρομές Ε.Δ. ακριβείας Regularity μήκους 1.5 - 20χλμ. η κάθε μια, στη διάρκεια των οποίων θα γίνουν τουλάχιστον 6 κρυφές μετρήσεις συνολικά. Οι 2 τελευταίες νυχτερινές στην Αρκαδία όπου θα είναι και ο τερματισμός κατά τις 21:00 . Το 2ο σκέλος 31/10 με εκκίνηση από την Βλαχοκερασιά Αρκαδίας στις 10:00 , περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 απλές διαδρομές και εντός των απλών διαδρομών να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 5 ειδικές διαδρομές ακριβείας Regularity μήκους 1.5 - 20χλμ. η κάθε μια, στη διάρκεια των οποίων θα γίνουν τουλάχιστον 6 κρυφές μετρήσεις συνολικά. Ο τερματισμός του αγώνα κατά τις 15:00 στην Σπάρτη
Τα πληρώματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυξίδα, χρονόμετρο , κάποια ηλεκτρονική εφαρμογή στο κινητό ή αντίστοιχο όργανο για καταγραφή απόστασης και ΜΩΤ, φακό, λάστιχα τουλάχιστον All Terrain κλπ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
• Hobby
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν πληρώματα που κανένα μέλος δεν είχε λάβει μέρος σε περισσότερους από 3 αγώνες αυτοκινήτου αθροιστικά κατά τα τελευταία 4 έτη και περιλαμβάνει αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, είναι σύννομα με τον ΚΟΚ . Η κατηγορία αύτη χωρίζεται στην Κλάση Η1 όπου θα εντάσσονται οχήματα έως 2000cc και την Κλάση Η2 που εντάσσονται οχήματα από 2000cc και άνω.
• Advanced
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν πληρώματα που τουλάχιστον ένα μέλος είχε λάβει μέρος σε περισσότερους από 3 αγώνες αυτοκινήτου αθροιστικά κατά τα τελευταία 4 έτη και περιλαμβάνει αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, είναι σύννομα με τον ΚΟΚ . Η κατηγορία αύτη χωρίζεται στην Κλάση Α1 όπου θα υπάρχουν οχήματα έως 2000cc και την Κλάση Α2 που απευθύνεται στα οχήματα από 2000cc και άνω.
• Pro
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν πληρώματα που τουλάχιστον ένα μέλος είχε λάβει μέρος σε περισσότερους από 3 αγώνες αυτοκινήτου αθροιστικά κατά τα τελευταία 4 έτη και περιλαμβάνει αυτοκίνητα κατάλληλα για χρήση δρόμου με πινακίδες ΟΜΑΕ και Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας. Η κατηγορία αύτη χωρίζεται στην Κλάση P1 όπου θα υπάρχουν οχήματα έως 2000cc και την Κλάση P2 που εντάσσονται τα οχήματα από 2000cc και άνω.
*SSV/UTV που έχουν ταξινομηθεί ως αυτοκίνητα, φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας ή πινακίδες ΟΜΑΕ δύναται να συμμετάσχουν στις ανωτέρω κατηγορίες.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το παράβολο συμμετοχής για κάθε αυτοκίνητο που αποτελείται από τον οδηγό και τον συνοδηγό και θα συμμετέχει και στα 2 σκέλη (διήμερο) ορίζεται στα 120€ έως 18/10/2021 και στα 140€ από τις 19-28/10/2021 , για τα πληρώματα που θα αγωνιστούν μόνο στο 2ο σκέλος ορίζεται στα 75€ έως 18/10/2021 και στα 90€ από τις 19-28/10/2021 , περιλαμβάνει τα έντυπα του αγώνα R.B. καρνέ , αυτοκόλλητα νούμερα και την τελετή των απονομών. Για κάθε επιπλέον επιβαίνοντα 30€ για τα δυο σκέλη και 20€ για μόνο 2ο σκέλος. Το παράβολο ασφάλισης πληρώνεται ξεχωριστά κατά την δήλωση συμμετοχής στο ΣΔΔΑ της ΟΜΑΕ. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μόνο όταν συνοδεύεται από ολόκληρο το παράβολο συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί στον λογαριασμό της Α.Λ.Μ.Α. 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ στην ALHA BANK : GR 0301406720672002002005642.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δημοσίευση Κανονισμού 4/10/2021
Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 11/10/2021 10:00 Καλαμάτας 8 Ναύπλιο & ΣΔΔΑ ΟΜΑΕ
Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής 28/10/2021 24:00 Καλαμάτας 8 Ναύπλιο & ΣΔΔΑ ΟΜΑΕ
Διοικητικός έλεγχος & διανομή εντύπων και αριθμών συμμετοχής για τους συμμετέχοντες του 1ου & 2ου σκέλους 30/10/2021 11:30-13:30 Ναύπλιο
Τεχνικός Έλεγχος 30/10/2021 11:30-13:30 Ναύπλιο
Λήξη δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων 30/10/2021 13:30 Ναύπλιο
Δημοσίευση Πίνακα Εκκινούντων 1ου σκέλους 30/10/2021 13:50 Ναύπλιο
Ενημέρωση πληρωμάτων 30/10/2021 14:00 Ναύπλιο
Εκκίνηση 1ου σκέλους 30/10/2021 14:30 Ναύπλιο
Τερματισμός 1ου σκέλους 30/10/2021 20:30-21:00 Βλαχοκερασιά Αρκαδία
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 1ου σκέλους 30/10/2021 21:00
Διοικητικός έλεγχος & διανομή εντύπων και αριθμών συμμετοχής για τους συμμετέχοντες μόνο του 2ου σκέλους 31/10/2021 8:15-9:30 Βλαχοκερασιά Αρκαδία
Τεχνικός Έλεγχος 31/10/2021 8:15-9:30 Βλαχοκερασιά Αρκαδία Δημοσίευση Πίνακα Εκκινούντων 2ου σκέλους 31/10/2021 9:40 Βλαχοκερασιά Αρκαδία
Ενημέρωση πληρωμάτων 31/10/2021 9:45 Βλαχοκερασιά Αρκαδία
Εκκίνηση 2ου σκέλους 31/10/2021 10:00 Βλαχοκερασιά Αρκαδία
Τερματισμός 2ου σκέλους 31/10/2021 15:00 κεντρική πλατεία Σπάρτη .
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 2ου σκέλους 31/10/2021 15:15 Σπάρτη
Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων 2ου σκέλους 31/10/2021 15:45 Σπάρτη
Τελετή Απονομών επάθλων 31/10/2021 16:00 Σπάρτη .
Ζήστε την περιπέτεια και την μοναδική off road εμπειρία…
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Χριστόδουλος Πενταράς 6934087029
Μείνετε συντονισμένοι …..
Post Reply

Return to “Αγώνες 4Χ4”